Logo

एक जना दुई देशको गैर कानुनी रुपमा दोहोरो नागरिकता लिएको सम्बन्धमा उजुरी दर्तारौतहट, असोज ८ गते । रौतहटमा एक जना दुई देशको, दोहोरो नागरिकता लिएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । जिल्लाको साबिक गाविस राजपुर फरहदवा बाडा नं ५ बाट रामेश्वर चौधरी र सन्दीप कुमार भन्ने दुई जनाले प्रकिया मिलाइ नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र लिएको खुलेको हो।

भारत बिहार राज्य जिल्ला शिबहर ग्राम नगर अदौरी थाना पुरनहिया निबासी रामेश्वर चौधरी र सन्दीप कुमार कागजी प्रक्रिया मिलाइ नेपाली नागरिकताको पत्र लिएको कुरा खुलेको हो यी दुवै जनाको हालसम्म बिहार सरकारको निबास प्रमाण पत्र तथा भारतीय आम निर्वाचन नामावली सन २०१६ को रेकर्डमा नाम हालसम्म दर्ता कायमै रहेको छ। यसरी गैर कानुनी रुपमा दुई देशको दोहोरो नागरिकता लिएको सम्बन्धमा जिल्लाकै एक जना रम्भु साह कलबारले, निजहरूलाई बिपक्षी बनाइ जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा उजुरी दर्ता समेत गराएको जानकारी प्राप्त भएको छ।

यस्तो आफ्नो बास्तबिक बतन ढाटी झुठा ब्यहोराबाट नागरिकता लिनेलाइ, नागरिकता ऐन २०२० को दफा २१ नं बमोजिम, प्रमाणित भएको खन्डमा कसुर अपराध गरेको ब्यब्स्था रहेको छ। यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा बुझ्दा प्रक्रिया सहित अनुसन्धानका क्रममा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।

फेसबुक बाट आफनो प्रतिक्रिया दिनुहोस...